Share Full Code VipLike Giống Với Giao Diện Giống SubNgon

Data đã có sẵn trong file.
Cron các file trong mục "cron" có tên đầu như sau "convip"
Config ở "config.php"
Demo :

Link Dowload : Download
Chúc Các Bạn Thành Công !

Đăng ký để nhận tin tức qua mail: